Top 20 Audit Firms In Dubai
  • ספטמבר 1, 2023
  • מרכז הסחורות הרב דובאי
  • 0

רואי חשבון ומשרדי ביקורת ממלאים תפקידים מרכזיים בשווקים עסקיים גלובליים. הם חיוניים עבור עסקאות בינלאומיות, ומבטיחים שעסקים הם שותפים בעלי מוניטין ואמינים עבור מקורבים פוטנציאליים.

איחוד האמירויות הערביות (איחוד האמירויות הערביות) בולטת כמרכז עסקי משגשג, המושך אליו חברות מכל העולם. המשיכה שלה טמונה בסביבה העסקית הנוחה שהיא מספקת. במאמר זה, אנו מציגים מבחר של 20 משרדי הביקורת המובילים בדובאי.

20 חברות הביקורת המובילות בדובאי

זיהוי הכותרת פירמות ביקורת מובילות בדובאי יכולות להיות מאתגרות, אך מחקר יסודי יכול להוביל אותך למשרד האידיאלי המציע שירותים פיננסיים מהשורה הראשונה. התקשרות עם משרד ביקורת אמין ובעל מוניטין בעלות סבירה יכולה להועיל רבות לעסק שלך. הרשימה הבאה מציגה כמה ממשרדי רואי החשבון והביקורת המובילים בדובאי, המסייעים לך בניהול העניינים הפיננסיים שלך בצורה יעילה.

PWC Dubai

PwC, הידועה גם בשם PricewaterhouseCoopers, היא חברת שירותים גלובלית בולטת עם המטה שלה ממוקם בלונדון, אנגליה. ידועה כארגון השירותים המקצועיים הגדול בעולם במונחים של הכנסות, PwC מחזיקה במעמד מכובד כאחת מ"ארבע הגדולות" משרדי רואי חשבון. עם כוח עבודה של 175,000 אנשי מקצוע, PwC פועלת ברשת עצומה של 757 ערים המשתרעות על פני 154 מדינות. ההיסטוריה שלה מתבטאת במיזוג של Price Waterhouse Coopers & Lybrand ו-Coopers & Lybrand ב-1998, ויצרו את Price Waterhouse Coopers & Lybrand. במאמץ משמעותי למיתוג מחדש בספטמבר 2010, שם המסחר יועל ל-PwC.

KPMG

KPMG stands as a multinational firm specializing in accounting and auditing services, with a strong focus on three key facets within the corporate arena: audits, advisory services, and tax consultancy. The corporation’s origins trace back to its four founding members: Piet Klynveld, William Barclay Peat, James Marwick, and Reinhard Goerdeler. The initials KPMG in the company’s name represent their respective member firms. In 1987, the merger of Peat Marwick International and KMG gave birth to what we now recognize as KPMG, a leading accounting and consulting firm (derived from Klynveld Main Goerdeler). Operating globally, KPMG’s central headquarters are located in Amstelveen, the Netherlands, with a presence in 155 other countries. The firm boasts a workforce of nearly 227,000 professionals worldwide.

EY (Ernst & Young)

EY, also known as Ernst & Young, stands as a key player among the prestigious Big Four accounting and auditing firms. This globally renowned professional services firm ranks as the third-largest worldwide in terms of revenue, following Deloitte and PwC, with KPMG completing the quartet.

Grant Thornton

Grant Thornton LLP, a vital component of Grant Thornton International, ranks as the world’s sixth-largest accounting and consulting firm. With 59 offices dispersed across the United States and a workforce of approximately 8,500 individuals, including 550 partners, the firm boasts an impressive annual revenue exceeding US$1.9 billion. Headquartered in Chicago, Grant Thornton LLP offers a comprehensive range of services encompassing audit, tax, and advisory. Their advisory expertise spans areas like Sarbanes-Oxley compliance, mergers and acquisitions guidance, tax solutions, and business valuations. They serve diverse industries such as construction, distribution, energy, financial services, healthcare, manufacturing, public sector, real estate, technology, and more, making them a prominent player in the professional services landscape.

BDO

BDO Member Firms are integral components of the extensive Binder Dijker Otte global network, known as BDO. This expansive network comprises more than 91,000 professionals operating from 1,658 offices situated in 167 countries and territories across the globe. BDO stands as a colossal force in the professional services arena, boasting an impressive $10 billion in revenue. The spectrum of services offered by BDO encompasses audit, tax, outsourcing, and advisory, solidifying its position as one of the world’s largest and most influential professional firms.

Crowe Horwath Chartered Accountants

Crowe United Arab Emirates stands as a prominent member entity within the esteemed Crowe Global network, recognized among the elite top 10 accounting networks globally. Crowe Global’s extensive reach encompasses over 750 offices and boasts a dedicated team exceeding 35,000 partners and staff members. Within this influential network, Crowe audit firms in Dubai, UAE, hold a prominent position as leading member firms.

Baker Tilly

Baker Tilly Middle East, a key player in the professional services sector, offers a wide spectrum of assurance, advisory, and consulting services. Operating under the JFC Group umbrella, headquartered in Dubai, UAE, the firm operates cohesively through 30 offices across the Middle East and Africa, spanning countries like the UAE, Oman, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, and Seychelles. These offices are collectively branded as “Baker Tilly” within the Baker Tilly JFC Group of companies, delivering specialized and highly technical solutions to industries, businesses, and service organizations.

PKF UAE

PKF UAE operates as a branch of PKF International Limited, a worldwide network of legally distinct firms bound by their collective dedication to quality, integrity, and simplifying complexities within regulatory frameworks. PKF International Limited stands as a global network of independently structured entities, each contributing to the overarching mission of delivering excellence in professional services.

Kreston Menon

Kreston Menon, a prominent accounting and auditing firm based in Dubai, continues to hold its place as the 13th largest global accounting network, as per the World Survey rankings conducted by the International Accounting Bulletin (IAB). As a proud member of the Kreston Global Network, Kreston Menon is committed to delivering the highest global standards and best practices to its diverse clientele.

HLB UAE

HLB UAE is a trusted provider of bespoke audit solutions, catering to the distinct requirements of every client. With a deep commitment to delivering personalized services, HLB ensures that businesses receive tailored audit strategies that align with their specific goals and challenges.

Saif Chartered Accountants (SGA SAIF)

Saif Chartered Accountants, often referred to as SGA SAIF, stands as a distinguished name in the world of accounting and financial services. Based in Dubai, UAE, this reputable firm offers a comprehensive suite of financial solutions to a diverse clientele. Their expert team of chartered accountants and professionals brings a wealth of experience and knowledge to the table, ensuring clients receive top-tier services tailored to their unique needs. Whether it’s audit, tax advisory, financial consulting, or regulatory compliance, Saif Chartered Accountants is dedicated to delivering excellence and contributing to the financial success of businesses and individuals in the dynamic landscape of Dubai and beyond.

Talal Abu-Ghazaleh

Talal Abu-Ghazaleh is a prominent figure in the world of business and finance. As a renowned Jordanian businessman and entrepreneur, he has made significant contributions to various industries, including accounting, education, and intellectual property. Driven by a passion for innovation and excellence, Talal Abu-Ghazaleh has founded and led several successful organizations, including the Talal Abu-Ghazaleh Organization (TAG-Org), a global conglomerate known for its expertise in professional services, intellectual property, and education. His visionary leadership and commitment to empowering individuals and organizations have earned him recognition as a leading figure in the Arab world and beyond.

Jitendra Chartered Accountant

Jitendra Chartered Accountant is a well-regarded financial professional known for their expertise in accounting, audit, tax, and financial advisory services. With a commitment to precision and a deep understanding of financial regulations, Jitendra Chartered Accountant provides valuable financial insights and solutions to clients, helping them navigate complex financial landscapes and achieve their financial goals. Whether serving individuals or businesses, Jitendra Chartered Accountants is dedicated to delivering high-quality financial services and ensuring financial success for their clients.

Moore Stephens

Over a century ago, Moore Global began its journey in London with just one office. Since then, it has evolved into a prominent global accountancy and advisory network committed to assisting clients, nurturing its talented workforce, and supporting the communities in which it operates and resides.

Sajjad Haider & Co

Sajjad Haider & Co was founded by Sajjad Haider in 1973, marking its establishment as one of the pioneering Chartered Accountancy Firms in Dubai, a legacy that spans over four decades.

RSM Dahman

RSM is a powerful Network of assurance, tax and consulting experts with offices all over the world. As an integrated team, we share skills, insight and resources, as well as a client-centric approach that’s based on a deep understanding of your business. 

Alliott Hadi Shahid Chartered Accountant

Since 1976, Alliott Hadi Shahid (AHS) has been a trusted provider of professional services to organizations in the UAE and the wider region. Our clients include dynamic family groups, multinational corporations, and SMEs, who rely on us to maintain the integrity of their financial reporting, corporate compliance, and governance.

KSI Shah & Associates

KSI Shah & Associates is a respected name in the world of professional services. With a history rooted in excellence, the firm provides a comprehensive range of financial, auditing, and advisory solutions to a diverse clientele. Known for its commitment to precision and integrity, KSI Shah & Associates serves as a trusted partner for businesses and organizations seeking to navigate complex financial landscapes. With a team of seasoned experts, the firm is dedicated to delivering tailored strategies that foster financial growth and compliance. KSI Shah & Associates is a beacon of reliability in the realm of financial services.

Sangani & Company Chartered Accountants

Sangani & Company Chartered Accountants is a respected name in the field of accounting and financial services. With a legacy of expertise and dedication, they provide a wide range of financial solutions to meet the diverse needs of their clients. Their team of skilled professionals is committed to delivering high-quality services, including audit, tax advisory, and financial consulting, tailored to both individual and business requirements. Sangani & Company Chartered Accountants stands as a trusted partner in financial management, ensuring clients achieve their financial goals with precision and confidence.

Griffin Nagda & Company

Founded in 1977, Griffin Nagda & Company is a correspondent of Praxity, AISBL, a global alliance comprising over 55 independent firms across 120 countries, with a collective workforce of over 65,000 professionals and a combined fee income exceeding US$7.94 billion. This affiliation enables us to provide our clients with access to a network of professional accounting and auditing firms that share our unwavering commitment to the high standards demanded in international business. We are dedicated to supporting your success and helping your business operate competitively, regardless of where your ventures may lead.

These top 20 audit firms in Dubai, each with its unique strengths and expertise, play a pivotal role in supporting businesses and organizations in Dubai. They ensure financial transparency, regulatory compliance, and sound financial management, contributing significantly to the emirate’s continued economic growth and success. Whether you are a multinational corporation or a local startup, these firms are equipped to meet your auditing needs with precision and professionalism, making them the top choice for audit services in Dubai.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

he_ILHebrew